Strona Główna

Witaj na stronie Chapteru DEIS działającego w Polskiej Sekcji IEEE. Poniżej znajdą się podstawowe informacje o działalności oddziału jak również nadchodzące wydarzenia. Jeżeli masz pytania zapraszamy do kontaktu w zakładce kontakt lub poprzez adresy mailowe w dziale komitet wykonawczy.

z  poważaniem

Maciej Kuniewski


Welcome at IEEE DEIS Chapter in Polish Section web page You will find here basic information about chapter activity, and oncoming events. If you would like to contact us please use form in contact tab or use e-mail addresses in Executive Board tab.

best regards,

Maciej Kuniewski