IEEE in Swedish News

20180817

Prof. Johan Håstad, KTH, får Donald E. Knuth-priset år 2018 för en serie ”omvälvande” bidrag bland annat till områdena kryptering, optimering, parallella beräkningar och komplexitetsteori. Det har delats ut vart eller varannat år sedan 1996 gemensamt av IEEE och ACM (www.sigact.org), de två stora forskningsorganisationerna inom datavetenskap och elektronik.

http://etn.se/index.php/nyheter/64915-knuth-priset-till-framstaende-svensk-datalog.html

https://www.kth.se/eecs/nyheter/knuth-priset-till-johan-hastad-1.838699

http://www.sigact.org

 

20180726

I oktober kommer Prof. Anders Ynnerman, LiU, ta emot IEEE Visualization Technical Achievement Award i Berlin. Priset anses vara det främsta inom visualiseringsforskningen.

http://www.corren.se/nyheter/linkoping/liu-professor-far-prestigepris-om5387537.aspx

http://ieeevis.org/year/2018/welcome

 

20180703

En ny standard ska underlätta hanteringen av den väntade störtfloden av data från IoT, 5G och AI. Begreppet fog computing syftar på ”en systemvid horisontell arkitektur för distribuerade resurser och tjänster för beräkningar, lagring, styrning och nätverk som täcker allt från molnet till minsta uppkopplade enhet”. Det är i alla fall definitionen enligt den nya standarden IEEE 1934, skriver Newark World.

https://techworld.idg.se/2.2524/1.704617/alla-data-samkoras-i-dimman

 

20180612

Svenska Simers IMA forskningsbidrag valdes ut som nummer ett av IEEE inför symposiet, som klassas som världens främsta konferens med fokus på RFIC-teknik. Det svenska pappret är baserat på företagets forskning och utveckling av en transceiver för 60 GHz-bandet som är kompatibel med WiGig/802.11ad. Med tekniken siktar företaget på trådlös infrastruktur för data- och telekomtillämpningar.

http://etn.se/index.php/nyheter/64803-ieee-hyllar-sivers-ima-s-insats.html

 

20180410

En mikrosensor kan injiceras in under din hud för att mäta dina alkoholnivåer. Att mäta mängden alkohol i blodet görs oftast via blodprov eller med en alkoholmätare som man blåser i. Men nu har forskare från University of California skapat en så kallad biosensor som kan implanteras under huden och mäta hur full en person är.

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/har-ar-alkoholmataren-som-opereras-in-i-din-kropp

 

20180108

Professor Erik Agrell och professor Paul Meaney, båda verksamma inom institutionen för Elektroteknik, har av organisationen Institute of Electrical and Electronics Engineers utsetts till IEEE Fellows från och med januari 2018.

​Erik Agrell får utmärkelsen för sina insatser inom kodning och modulering inom optisk kommunikation.

Paul Meaney får utmärkelsen för sina insatser inom mikrovågstomografi och användningen av tekniken inom klinisk vård.

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/e2/nyheter/Sidor/Utnamns-till-IEEE-Fellows-for-tekniska-framsteg.aspx

 

20180107

Den senaste WiFi-standarden som finns på marknaden idag är IEEE 802.11ac — en standard som inom en snar framtid får sällskap av betydligt snabbare och effektivare 802.11ax.

https://tekniksmart.se/40-procent-snabbare-wifi-med-nya-802-11ax-det-har-maste-du-veta/

 

20170515

Uppfinningar som CD-spelaren och transistorn har tidigare fått ta emot det prestigefyllda priset “IEEE milestone”. Under måndagen var det HVDC-stationen i Ygnes tur.

http://www.helagotland.se/ekonomi/gotlandsk-innovation-fick-ta-emot-varldsunikt-pris-14050072.aspx

 

20170515

Vattenfall Eldistribution och ABB får utmärkelsen IEEE för den länk för högspänd likströmsöverföring som byggdes mellan Gotland och fastlandet 1954. Gotlandslänken får den prestigefulla utmärkelsen i egenskap av världens första HVDC-länk i kommersiell drift.

https://www.industritorget.se/nyheter/vattenfall+och+abb+belönas+med+ieee+milestone/14287

 

20161213

IEEE, en av världens största branschorganisationer för främjandet av teknisk innovation och excellens, har utsett Vicenç Torra till IEEE Fellow. Det är ytterst få medlemmar i IEEE som upphöjs till Fellow. För detta krävs extraordinära prestationer inom något av de områden som IEEE anses särskilt intressanta.

Hans forskningsområde är artificiell intelligens (AI), med fokus på osäkra resonemang, specifikt oprecisa (”luddiga”) mängder och beslutsteori, informationsfusion, automatisk sammanställning och analys av information, dataintegritet och informationssökning.

www.aktuellsakerhet.se/forskning-skovdeprofessor-far-miljonanslag-for-forskning-om-datasekretess

 

20161128

​From January 2017 Bengt Lennartson is IEEE Fellow for his contributions to hybrid and discrete event systems for automation and sustainable production.

https://www.chalmers.se/en/departments/e2/news/Pages/Professor-Bengt-Lennartson-elected-as-a-Fellow-of-EEE.aspx